Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vispoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 36866   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36866

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vispoort

Boterstraat zonder nummer (Ieper)
Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).