Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36907
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36907

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus met kerkhof

Dorpsstraat 43 (Geetbets)
Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door