Watermolen Hoogmolen: molencomplex met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Ellikom
Straat Hoogmolenweg
Locatie Hoogmolenweg 15 (Meeuwen-Gruitrode)
Alternatieve naam Peerdermolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72040/102.1
  • OL001139

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoogmolen

Hoogmolenweg 15, Meeuwen-Gruitrode (Limburg)

Voormalige watergraanmolen op de Abeek. De molen staat aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 als een tweeledig geheel, met molenhuis en molenaarswoning. In de eerste helft van de 19de eeuw kreeg de molen grosso modo zijn huidige vorm.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van watermolen Hoogmolen. Het als monument beschermde molengebouw hoort niet bij deze afbakening.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de omgeving van de Hoogmolen als volgt: "de industrieel-archeologische waarde van de inplanting van de molen in een karakteristiek groter geheel met woonhuis, stallingen en schuur en dit op de rivier Aa, wat illustreert hoe deze waterloop plaatselijk werd gekanaliseerd om de Hoogmolen van water te voorzien."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000426, Hoogmolen (DE SCHEPPER J., 1995).

In 2004 werd de bescherming van het molengebouw als monument uitgebreid tot het gehele molencomplex; een bescherming die werd gewijzigd in 2005. Bij deze wijziging werd het vernieuwde woonhuis aan de zuidwestkant van het molenerf uit de afbakening gehaald.

Waarden

De omgeving van de Hoogmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

de inplanting van de molen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.