Beschermd monument

Watermolen Genaamolen

Beschermd monument van 26-10-1993 tot heden

ID: 3695   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3695

Besluiten

Watermolen Genaamolen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2570

Beschrijving

De watermolen Genaamolen is beschermd als monument. De bescherming omvat het molengebouw, met inbegrip van de sluis met toebehoren, het waterrad en alle roerend werk.Waarden

Watermolen genaamd Genaamolen, met inbegrip van het molengebouw, de sluis met toebehoren, het waterrad, alle roerend werk (raderen met steun structuren , één koppel maalstenen, aandrijfassen, één houten graanhuiser, één houten jakobsladder, één houten galg, één binnenluiwerk, één haverpletter "Th. Jansen-Geel" met elektrische aandrijving, één hamermolen met elektrische aandrijving, één stoffilter met mouwen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als reeds in 1296 vermelde watermolen met de 18de-eeuwse kern, met maalwerk uit de tweede helft van de 19de eeuw en met hulptoestellen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Genamolen

Genattestraat 39 (Bree)
Graanwatermolen van het onderslagtype op de Abeek. Voor het eerst vermeld in 1296. Het huidige molenhuis dateert uit 1882 en 1912, en vervangt een ouder, houten gebouw van 1710.