Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa uit het interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
36953
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36953

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gelegen in omhaagde grote beboomde tuin, kadastraal geregistreerd in 1923-1924.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa uit het interbellum

Diestse steenweg 52 (Aarschot)
Villa gelegen in omhaagde grote beboomde tuin, kadastraal geregistreerd in 1923-1924.