Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Laurentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36966

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Interessant gebouw, uit verschillende perioden, opgetrokken op een beboste uitspringende heuvel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat zonder nummer (Bekkevoort)
Interessant gebouw, uit verschillende perioden, opgetrokken op een beboste uitspringende heuvel.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Laurentius

Kerkstraat zonder nummer (Bekkevoort)
In 1836 bouwde Th. Smet (Duffel) hier een nieuw orgel. Door een aantal transformerende ingrepen (begin 20ste eeuw en laatst nog in 1972) was het oorspronkelijke concept enigszins gedegradeerd.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat zonder nummer (Bekkevoort)