Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Genaamolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-10-1993 tot heden

ID
3697
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3697

Besluiten

Watermolen Genaamolen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2570

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde watermolen Genaamolen met de onmiddellijke omgeving, bepaald door de Albeek, met dienstgebouwen en een recent woonhuis en stallen op de rechteroever en een weiland op de linkeroever.Waarden

De omgeving van de watermolen, genaamd Genaamolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als nog steeds functionele watermolinotoop die reeds in 1296 vermeld werd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Genamolen

Genattestraat 39 (Bree)
Graanwatermolen van het onderslagtype op de Abeek. Voor het eerst vermeld in 1296. Het huidige molenhuis dateert uit 1882 en 1912, en vervangt een ouder, houten gebouw van 1710.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Abeek stroomopwaarts van Bocholt

Bocholt, Reppel (Bocholt), Bree (Bree), Ellikom (Oudsbergen), Grote Brogel (Peer)
De Abeek sneed een smalle vallei uit in het Kempens Plateau. De vallei geeft het stramien aan waarlangs de vestigingen plaatsvonden en vormt hier een smal lint tussen Reppel en het gehucht Over de Beek. Landschappelijk is zij ook de verbinding tussen het kleinschaliger landschap op het plateau en het natter en open grasland- en akkerbouwgebied in de Vlakte van Bocholt. Tot begin 20ste eeuw werd in de Abeekvallei turf gestoken, waarvan sommige turfputten zijn overgebleven en ontwikkeld tot moerassige plaatsen. Er kwamen ook bevloeide, zogenaamde waterbeemden voor. Op de beek lagen tal van watermolens. Reppel is één van de oudste dorpen van de streek. De in 1930-35 afgesneden kanaalarm vormt een ecologisch en landschappelijk waardevol geheel met zijn statige bomenrijen en houtkanten langs de jaagpaden.