Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 36980   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36980

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Middelgrote hoeve met afzonderlijk woonhuis en aanhorigheden opgesteld rondom de binnenplaats. Woonvleugel opgetrokken uit zandstenen breuksteen; sterk verbouwde gevels. In de omheiningsmuur rondbooginrijpoort, gedateerd 1729.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Oudebaan 34 (Kortenberg)
Middelgrote hoeve met afzonderlijk woonhuis en aanhorigheden opgesteld rondom de binnenplaats. Woonvleugel opgetrokken uit zandstenen breuksteen; in de omheiningsmuur rondbooginrijpoort, gedateerd 1729.