Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36982
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36982

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Hoegaardenstraat 3 (Tienen)
  • Hoegaardenstraat 5 (Tienen)

Oorspronkelijk een bakstenen huis met twee verdiepingen en zadeldak. Wijzigingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Hoegaardenstraat 3-5 (Tienen)
Oorspronkelijk een bakstenen huis met twee verdiepingen en zadeldak. Wijzigingen.