Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Pollismolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-12-1994 tot heden

ID
3700
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3700

Besluiten

Korenwatermolen Pollismolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1994  ID: 2795

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde watermolen Pollismolen, ook bekend als Wayenbergh- of Scheemolen, met de onmiddelllijke omgeving, bestaand de volledige molensite met onder meer een hoeve met woonhuis, stallen en schuren.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de voormelde Pollismolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als watermolensite met oudste vermelding in 1296 en met onder andere de vroegere molenaarswoning en andere gebouwen die een beeldbepalende waarde bezitten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Pollismolen

Molenstraat 56 (Bree)
Watergraanmolen op de Itter. De molen is thans niet meer gelegen aan de Itter maar aan de Wijshager- of Eetsevelderbeek; Metalen onderslagrad tegen de achtergevel van het molenhuis, met opschrift: 1985, M. DREES; het vervangt een houten rad dat in 1970 door brand was vernield.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van Itterbeek en Eetsevelderbeek van Gruitrode tot Opitter

Bree, Opitter (Bree), Gruitrode, Neerglabbeek (Oudsbergen)
De Itter en haar zijbeken sneden smalle valleien uit in het Kempens Plateau. Landschappelijk vormt de Itterbeek ook de overgang tussen het landbouwgerichte noordwesten en de Solterheide ten zuidoosten. Hoewel de oorspronkelijke heide daar is verdrongen door naaldbossen en akkers, worden in wegbermen, kapvlakten of brandgangen toch heiderelicten teruggevonden. Noordwestelijk, op de Nijsenberg en de Steenberg, voeren velden en weiden de boventoon, waartussen verspreide hoeves staan en loofbosjes voorkomen. In Opitter lagen niet minder dan vier watermolens. Vlakbij ligt nog het park Itterdal, in landschappelijke stijl, met merkwaardige boomsoorten, een vijvercomplex en vele bloemrijke delen. Guitrode kent ook een gave dorpskern met onder andere de Sint-Gertrudiskerk en een commanderij van de Duitse Orde.