Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Niklaas

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37017
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37017

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neomiddeleeuws gebouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Dries zonder nummer (Glabbeek)
Neomiddeleeuws gebouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw.