Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof de Bail

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37029   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37029

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vierkanthoeve uit de 19de eeuw met gebouwen van baksteen onder zadeldaken (pannen) gegroepeerd rondom de geplaveide binnenplaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof de Bail

Berghomstraat 19 (Gooik)
Vierkantshoeve uit de 19de eeuw met gebouwen van baksteen onder zadeldaken gegroepeerd rondom de geplaveide binnenplaats.