Oorlogsmonument

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein zonder nummer (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73098/111.1
  • OL001825

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument

Dorpsplein zonder nummer, Wellen (Limburg)

Monument ter herdenking van de gesneuvelden uit beide Wereldoorlogen, opgericht op het plein voor de kerk.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen.

Waarden

Het herdenkingsmonument Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Monument opgericht op het Dorpsplein, voor de Sint-Jan-de-Doperkerk; kalkstenen pijler, waarop bronzen beeld van een soldaat met een vlag in de rechter- en een bajonet in de linkerhand; voor dit geheel prijkt een lagere pijler, met een lijst gesneuvelden 1914-18 op het front en bekroond met een stenen leeuwenfiguur; de zijvleugels van het monument zijn toegevoegd ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het monument staat in een perkje, omgeven door hekwerk, op regelmatige afstanden onderbroken door kalkstenen pijlertjes

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Traditionele oorlogsmonumenten, opgericht op de meest representatieve en zichtbare plaats van de gemeente, met name op het plein voor de kerk. De constructies getuigen van het oorlogsleed van militairen en burgers, in deze gevallen grotendeels het gevolg van perikelen aan het begin en het einde van de oorlog. Ze staan bovendien symbool voor het patriottisme dat tijdens het interbellum hoogtij vierde en zijn van een uitgesproken beeldbepalende waarde in veelal sterk representatieve bouwkundige kaders.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.