Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Het Voske

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37031   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37031

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langshuis twee verdiepingen uit de 17de eeuw, afgedekt met een tichelen zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning Het Voske

Grote Markt 10 (Diest)
Langshuis van twee verdiepingen uit de 17de eeuw, afgedekt met een tichelen zadeldak.