Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37033
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37033

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

L-vormig complex bestaande uit een haaks op de straat ingeplante, vandaag sterk overwoekerde boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak van Vlaamse pannen en een haakse constructie in de noordoostelijke hoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Namenstraat 23 (Zaventem)
L-vormig complex bestaande uit een vandaag sterk overwoekerde boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak en een haakse constructie in de noordoostelijke hoek.