Vakwerkhoeve

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein 9 (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73098/110.1
  • OL001775

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve

Dorpsplein 9, Wellen (Limburg)

Hoeve daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met poortgebouw ten zuiden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vakwerkhoeve is beschermd als monument.

Waarden

De u-vormige vakwerkhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Hoeve reeds als langgestrekt weergegeven in de Buurtwegenatlas (1840-1844) en in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid tot U-vorm door toevoeging van een stalvleugel rechts en een schuurvleugel achteraan het achtererf; de oude vleugel herbergt woonhuis en inrijpoort; het erf, open naar links, is met muurwerk afgesloten. Het gehele complex is opgetrokken in vakwerk op een bakstenen stoel en onder zadeldaken met Vlaamse pannen. De leemvulling bleef slechts bewaard in de achtergevel van de straatvleugel, elders werd het naderhand omgezet in baksteenmetselwerk. De straatgevel, zes traveeën en anderhalve bouwlaag met rechthoekige poort, deur en verschillende vensters, is volledig gecementeerd met schijnvoeg, waarschijnlijk om een verhoging te camoufleren.

sociaal-culturele waarde

Als vakwerkconstructie is de hoeve getuige van een rijke Midden-Limburgse traditie, die op een streekeigen manier is geïnterpreteerd en op een unieke schaal is geconserveerd. Het gebouw is als dorpshoeve goed bewaard gebleven in een min of meer gave context; de verschillende onderdelen zijn sprekende getuigen van de agrarische voorgeschiedenis van het pand. De beeldbepalende waarde van het complex, in de onmiddellijke nabijheid van de kerncomponenten van het dorp (kerk-klooster), is uitgesproken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.