Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Graanmarkt en Henri Verstappenplein

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-12-2003 tot heden

ID
371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/371

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Het Henri Verstappenplein en de Graanmarkt te Diest, zijn beschermd als stadsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Het Henri Verstappenplein en de Graanmarkt zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ontstaan in 1820 door een ruil van gronden en vrijwel onmiddellijk verhard, met bomen beplant en aan de westzijde verkaveld en bebouwd, vormt het Henri Verstappenplein als uitbreiding van de oude Graanmarkt een fraai voorbeeld van 19de-eeuwse pleinaanleg en tevens de eerste stedenbouwkundige aanleg in het historische stadscentrum van Diest. Door het gaaf bewaard karakter van de site, gekenmerkt door de langgerekte Warandemuur - opgetrokken bij het ontstaan van het plein -, de nog oorspronkelijke bebouwing van bescheiden rijwoningen en als één geheel ontworpen herenhuizen in Empirestijl, ademt het Verstappenplein een authentieke 19de-eeuwse sfeer uit die versterkt wordt door de eeuwenoude bomen en de gekasseide bestrating.
Ruimtelijk werd het Henri Verstappenplein geënt op de oude Graanmarkt, een langgerekt plein met historische bebouwing dat met zijn perspectief op de Warande en de harmonische integratie van het 16de-eeuwse hof van Nassau een voorbeeld vormt van pre-urbanistische aanleg, bovendien ruimtelijk en structureel één geheel vormend met het Henri Verstappenplein.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graanmarkt en Henri Verstappenplein

Graanmarkt, Henri Verstappenplein, Kattenstraat, Sint-Janstraat (Diest)
Gekasseid en met bomen beplant plein, ontstaan in 1820 en daarmee de eerste stedenbouwkundige aanleg binnen het stadscentrum van Diest.

Is de omvattende bescherming van

Herenhuis

Graanmarkt 19, 19A (Diest)
Complex dat vermoedelijk een laat 18de-eeuwse oorsprong heeft, maar grondig werd gewijzigd op het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw.


Hof van Nassau

Graanmarkt 21-25 (Diest)
Complex huis, waarvan tot op heden een ruim traditioneel dwarsgebouw van bak- en zandsteen uit het eerste kwart van de 16de eeuw bewaard werd.


Oorlogsgedenkteken

Henri Verstappenplein zonder nummer (Diest)
Uit Euvillesteen gekapt oorlogsgedenkteken. Architect Pol Berger en beeldhouwer Jules Bernaerts werden aangesteld voor het ontwerp en de uitvoering van het gedenkteken. De plechtige inhuldiging gebeurde op 28 november 1920.


Poortgebouw van 1735

Graanmarkt zonder nummer (Diest)
Poortgebouw met lobgevel van de voormalige herberg De Langen Wagen; jaartal 1735 boven het venster.


Rijhuis in traditionele stijl

Graanmarkt 2 (Diest)
Rijhuis in traditionele stijl (17de-eeuws?) met sporen van kruisvensters in de heden beschilderde gevel. Op ingrijpende wijze verbouwd en met één verdieping verhoogd.


Stadswoning Het Korenhuis

Graanmarkt 1 (Diest)
Voormalige eigendom der Nassau's. Het gebouw (17de-eeuws) vertoont heden een bak- en zandstenen gevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Vredegerecht

Henri Verstappenplein 14 (Diest)
Hoekhuis met drie verdiepingen uit de eerste helft van de 19de eeuw, in navolging van de empirestijl.