Herkenrodehoeve: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-10-1976 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Opheers
Straat Opheersstraat
Locatie Opheersstraat 81 (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/73022/104.1
  • DL000172
  • OL000925

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve van de abdij van Herkenrode

Opheersstraat 81, Heers (Limburg)

Het was één van haar belangrijkste landbouwuitbatingen. De oudste gebouwen dateren van 1639, en werden gebouwd door abdis Barbara van Hinisdael; het zijn het woonhuis en een dienstgebouw.

Beknopte karakterisering

Typologiegraslanden, hoeven

Beschrijving

De omgeving van de Herkenrodehoeve, de voormalige hoeve van de abdij van Herkenrode, is beschermd als landschap.

Waarden

De omgeving van de Herkenrodehoeve is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.