Beschermd monument

Wellermolen op de Herk: molenhuis, sluis en waterrad

Beschermd monument van 26-10-1993 tot heden

ID
3712
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3712

Besluiten

Watermolen op de Herk met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2568

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het molenhuis van de Wellermolen, de sluis met wanden stroomopwaarts en stroomafwaarts, het waterrad en de volledige inrichting.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt werd gemotiveerd: als molen die van 1806 dateert en rond 1900 van een gietijzeren raderwerk met speciale kenmerken werd voorzien.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000362, Watermolen Wellermolen, advies KCML (1993).


Waarden

De watermolen op de Herk met inbegrip van het molengebouw, de sluis met wanden stroomop- en stroomafwaarts, het waterrad en de volledige inrichting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wellermolen op de Herk

Molenstraat 22 (Wellen)
Complex van losstaande bestanddelen met woon- en molenhuis, voormalige stal en bakhuis achter het woonhuis.