Wellermolen op de Herk: molenhuis, sluis en waterrad

Beschermd monument van 26-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 22 (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73098/127.1
  • OL001313

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wellermolen op de Herk

Molenstraat 22, Wellen (Limburg)

Complex van losstaande bestanddelen met woon- en molenhuis, voormalige stal en bakhuis achter het woonhuis.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het molenhuis van de Wellermolen, de sluis met wanden stroomopwaarts en stroomafwaarts, het waterrad en de volledige inrichting.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt werd gemotiveerd: als molen die van 1806 dateert en rond 1900 van een gietijzeren raderwerk met speciale kenmerken werd voorzien.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000362, Watermolen Wellermolen, advies KCML (1993).

Waarden

De watermolen op de Herk met inbegrip van het molengebouw, de sluis met wanden stroomop- en stroomafwaarts, het waterrad en de volledige inrichting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.