Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lutgardis met omgeving

Beschermd monument van 16-10-2009 tot heden

ID
3718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3718

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lutgardis
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-2009  ID: 4652

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Lutgardis is, met inbegrip van de onmiddellijke omgeving, beschermd als monument.Waarden

De basilicale Sint-Lutgardiskerk, in de Tongerse wijk Achter de Statie en naar ontwerp van Jos Ritzen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze waarde ligt in de uitbouw van een nieuwe parochie met bedehuis in de Tongerse wijk 'Achter de Statie', een woonuitbreidingsgebied van kort na de Tweede Wereldoorlog.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Sint-Lutgardiskerk is een op de vroegchristelijke basilica geïnspireerde sobere 'moderne' gebedsruimte, ontworpen door Jos Ritzen onder invloed van de architectuurtheorie van Dom Hans Van der Laan, een matenstelsel dat gebaseerd is op universele wetten van de menselijke waarneming en bedoeld om de mens een aangenaam gevoel van geborgenheid en schoonheid te geven.

artistieke waarde

De kerk is een gesamtkunstwerk, een uitzonderlijk gaaf bewaard bewijs van het artistieke kunnen van een hele schaar Vlaamse kunstenaars, vooral op het vlak van de glasschilderkunst.

sociaal-culturele waarde

De Sint-Lutgardiskerk is een manifest van de verering van deze in Tongeren geboren heilige, benedictines, cisterciënzerin en mystica, patrones van (levens)roeping, jonge moeders en hun gezin, beschermster van het ongeboren leven, patrones van de blinden en 'schutsvrouwe' van Vlaanderen.

volkskundige waarde

De Sint-Lutgardiskerk is een manifest van de verering van deze in Tongeren geboren heilige, benedictines, cisterciënzerin en mystica, patrones van (levens)roeping, jonge moeders en hun gezin, beschermster van het ongeboren leven, patrones van de blinden en 'schutsvrouwe' van Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lutgardis

Blaarstraat zonder nummer (Tongeren)
Driebeukige kerk gebouwd in 1949 naar ontwerp van J. Ritzen en opgevat als een vroeg-christelijke basilica.