Beschermd monument

Hoeve Sint-Mertenshof

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 3719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3719

Besluiten

Hoeve Sint-Mertenshof
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4135

Beschrijving

De hoeve Sint-Mertenshof met het volledige perceel is beschermd als monument.Waarden

Sint-Mertenshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het Sint-Mertenshof is een voormalig laathof van het Sint-Martinuskapittel in Luik; het wordt geciteerd vanaf de 16de eeuw. Het complex wordt op de Ferrariskaart als gesloten weergegeven en bleef lange tijd als dusdanig bewaard. Door verwaarlozing bleven enkel de straatvleugel en de rechtervleugel bewaard. De straatvleugel, opgenomen in een straatwand, wat typisch is voor de streek, behield een woonhuis in vakwerk, slechts versteend aan straatzijde, een stenen inrijpoort met 18de-eeuwse karakteristieken en een volledig versteend dienstgebouw, mogelijks een voormalige langsschuur, met gevelsteen waarin het jaartal 1829 is ingekrast.

sociaal-culturele waarde

Het Sint-Mertenshof is als oorspronkelijk vakwerkcomplex representatief voor de typisch landelijke houtbouwtraditie, waarvan de toepassing eertijds wijd verbreid was, maar waarvan de sporen door socio-economische evoluties in rijkere landbouwgebieden als Droog-Haspengouw aan een steeds sneller tempo worden uitgewist.

volkskundige waarde

Het Sint-Mertenshof is als oorspronkelijk vakwerkcomplex representatief voor de typisch landelijke houtbouwtraditie, waarvan de toepassing eertijds wijd verbreid was, maar waarvan de sporen door socio-economische evoluties in rijkere landbouwgebieden als Droog-Haspengouw aan een steeds sneller tempo worden uitgewist.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Sint-Mertenshof

Cartuyvelstraat 18 (Heers)
Het zogenaamde Sint-Mertenshof is een voormalig laathof van het Luikse Sint-Martinuskapittel en wordt voor het eerst vermeld in 1663.