Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-permanente woningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
37190
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37190

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee, vermoedelijk semi-permanente woningen daterend van de jaren 1920. Voortuintjes afgesloten met hek. Lage diephuisjes, gelegen onder het huidige straatniveau.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-permanente woningen

Dikkebusseweg 78-80 (Ieper)
Twee, vermoedelijk semi-permanente woningen daterend van de jaren 1920. Voortuintjes afgesloten met hek. Lage diephuisjes, gelegen onder het huidige straatniveau.