Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Rammeken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37213
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37213

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In zijn huidige vorm, een semi-gesloten hoeve met gebouwen uit de 19de eeuw gegroepeerd rondom een gebetonneerde binnenplaats, doch een oude stichting. Overluifelde inrijpoort met houten latei.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Rammeken

Oudenaaksestraat 25 (Lennik)
In zijn huidige vorm, een semi-gesloten hoeve met gebouwen uit de 19de eeuw gegroepeerd rondom een gebetonneerde binnenplaats, doch een oude stichting. Overluifelde inrijpoort met houten latei.