Beschermd monument

Vakwerkhoeve met erf en omgeving

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden
ID: 3722   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3722

Besluiten

Vakwerkhoeve met erf en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4052

Beschrijving

De vakwerkhoeve is, met inbegrip van het erf en de omgeving, beschermd als monument.Waarden

De vakwerkhoeve, erf en omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Deze hoeve op L-vormig grondplan met hoofdvolume en aanbouw achteraan, heeft een authentieke stijl- en regelwerkstructuur, met vitswerk en lemen vullingen, gedeeltelijk rustend op een geteerde stenen plint. De extern bewaarde vakwerkparamenten behielden oorspronkelijke muuropeningen, waaronder een houten bolkozijn en twee dito kozijnen in de achtergevel, alsook twee houten kozijnen op zolderhoogte in de kopgevel aan straatzijde. Het geheel wordt afgedekt door een (mank) zadeldak met Vlaamse pannen.
De vakwerkstructuur is beschermenswaardig als representatief voor een aloude, rustieke bouwwijze, die aan een steeds hoger tempo uit het straatbeeld verdwijnt.

sociaal-culturele waarde

Hoeve en hinterland vormen een functioneel samenhangend ensemble, duidelijk aangetoond door een nog aanwezige barrier tussen het voormalige erf en het achterliggende weiland, voorheen waarschijnlijk als boomgaard in gebruik. De inplanting op hellend terrein, de taludvormige begrenzing van het perceel langsheen de rijweg, de samenhang tussen de bebouwing en de landelijke omgeving versterken de rustieke beeldvorming en vormen een geheel van een uitgesproken representatieve en beeldbepalende waarde.

volkskundige waarde

Hoeve en hinterland vormen een functioneel samenhangend ensemble, duidelijk aangetoond door een nog aanwezige barrier tussen het voormalige erf en het achterliggende weiland, voorheen waarschijnlijk als boomgaard in gebruik. De inplanting op hellend terrein, de taludvormige begrenzing van het perceel langsheen de rijweg, de samenhang tussen de bebouwing en de landelijke omgeving versterken de rustieke beeldvorming en vormen een geheel van een uitgesproken representatieve en beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkhoeve

Eldersbroek 16 (Tongeren)
Kleine hoeve, eerste helft van de 19de eeuw, woonhuis en dienstgebouw tegenover elkaar aan het rechthoekig gekasseid erf.