Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met maalderij en Blauwe Molen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37242   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37242

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aan kruispunt van Pilkem- en Molenstraat, burgerhuis met aanleunende maalderij en dwarsschuur daterend van jaren 1920; in nabijheid, zogenaamd "Blauwe Molen" op terp.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Blauwe Molen met maalderij en burgerhuis

Pilkemstraat 28, zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
De Blauwe Molen, veelal ook de Beeuwsaert- of Bikschotemolen genoemd, is een standaardmolen met gesloten voet, die functioneert als korenmolen. De houten molen, gelegen op een molenbelt, maakt deel uit van een groter ensemble, bestaande uit een burgerhuis, een aanleunende maalderij en een dwarsschuur. Deze gebouwen dateren van de jaren 1920 en situeren zich binnen de wederopbouw van de frontstreek na de Eerste Wereldoorlog.