Beschermd monument

Sint-Jacobsgasthuis: kapel

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden

ID
3731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3731

Besluiten

Sint-Jacobsgasthuis: kapel
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3627

Beschrijving

De kapel van het Sint-Jacobsgasthuis te Tongeren is beschermd als monument.Waarden

De kapel van het Sint-Jacobsgasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de kapel is het enige wat overblijft van de 17de-eeuwse fase van het voormalige Sint-Jacobsgasthuis. Dit gasthuis werd reeds in de 12de eeuw gesticht als herberg voor pelgrims op hun tocht naar Santiago de Compostella; aanvankelijk gevestigd extra muros, werd het gasthuis sinds 1283-1284 overgebracht op de huidige plaats waar nu nog steeds de gebouwen van het 19de-eeuwse hospitaal gevestigd zijn.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: barok, rechthoekig zaalkerkje met vlakke koorsluiting uit 1660-1662. Sober bepleisterd interieur met onder meer barok marmeren praalgraf met ligbeeld van gravin Anne-Florence-Thérèse de Hinnisdael-de-Berchem, gravin van Hinnisdael en Betho. Toegeschreven aan de Luikse beeldhouwer Jean Delcour, na 1697.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jacobsgasthuis

Via Julianus 1-12, de Schiervelstraat 10 (Tongeren)
Het voormalige Sint-Jacobsgasthuis werd gesticht als herberg voor pelgrims naar Sint-Jacob van Compostella.