Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Hof ten Steen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37321

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het Hof ten Steen omvat de restanten van een 16de-eeuwse heerlijkheid in de dorpskern van Orsmaal. Van de omgrachte waterburcht bleven het algemeen silhouet, de kwadraatstructuur en de noordoostelijke hoektoren bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Hof ten Steen

Helen-Bosstraat 30 (Linter)
Het Hof ten Steen omvat de restanten van een 16de-eeuwse heerlijkheid, van de omgrachte waterburcht bleven het algemeen silhouet, de kwadraatstructuur en de noordoostelijke hoektoren bewaard.