Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Wellermolen op de Herk met omgeving en hoeve Het Kasteeltje

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-10-1993 tot heden
ID: 3733   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3733

Besluiten

Watermolen op de Herk met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2568

Beschrijving

Deze bescherming betreft de de wateroliemolen Wellermolen met de ruime omgeving, met inbegrip van de nabijgelegen hoeve Het Kasteeltje. De wateroliemolen en de hoeve zijn tevens als monument beschermd.Waarden

De omgeving van de watermolen op de Herk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Het Kasteeltje

Molenstraat 20 (Wellen)
De hoeve Het Kasteeltje, die mogelijk teruggaat tot een herenhoeve uit de late middeleeuwen, dateert in huidige vorm hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en bestaat uit losse bestanddelen.


Wellermolen op de Herk

Molenstraat 22 (Wellen)
Complex van losstaande bestanddelen met woon- en molenhuis, voormalige stal en bakhuis achter het woonhuis.