Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen naar ontwerp van Van Dormael, 1916

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 37335   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie eclectische burgerhuizen ontworpen als éénheidsbebouwing naar ontwerp van Theodoor Van Dormael en door cartouches "ANNO" "1917" gedateerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen naar ontwerp van Van Dormael, 1916

Naamsesteenweg 83-87 (Leuven)
Drie eclectische burgerhuizen ontworpen als éénheidsbebouwing, twee woningen van twee traveeën en één woning met drie traveeën onder doorlopend zadeldak.