Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel in Frans-classicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37383

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Frans-classicistisch kasteel met drie in U-vorm opgestelde vleugels daterend van 1761 en gebouwd door baron de Man.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel in Frans-classicistische stijl

Alfred Algoetstraat 43 (Lennik)
Frans-classicistisch kasteel met drie in U-vorm opgestelde vleugels daterend van 1761 en gebouwd door baron de Man.