Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve Het Paenhuys: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-2002 tot heden

ID
3739
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3739

Besluiten

Vierkantshoeve Het Paenhuys met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2002  ID: 3908

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de hoeve Het Paenhuys. De hoeve zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De omgeving van Het Paenhuys is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde: De hoeve is een traditioneel gegroeid complex, waarbij progressief een erf en moestuin werden geïsoleerd. Deze onderdelen, voortvloeiend uit de typische gesloten opbouw, maken derhalve integraal deel uit van het gebouwen verlenen er een meerwaarde aan. Rond het complex bleef daarnaast een bufferzone bewaard onder de vorm van weiland, waardoor vanaf de driesprong Weyerstraat-Dorpsstraat een mooi uitzicht wordt geboden op de vakwerkelementen.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde: De hoeve is een traditioneel gegroeid complex, waarbij progressief een erf en moestuin werden geïsoleerd. Deze onderdelen, voortvloeiend uit de typische gesloten opbouw, maken derhalve integraal deel uit van het gebouwen verlenen er een meerwaarde aan. Rond het complex bleef daarnaast een bufferzone bewaard onder de vorm van weiland, waardoor vanaf de driesprong Weyerstraat-Dorpsstraat een mooi uitzicht wordt geboden op de vakwerkelementen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Het Paenhuys

Weyerstraat 10 (Nieuwerkerken)
Hoeve, met kern uit de eerste helft van de 18de eeuw, verbouwd en aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw.