Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden
ID: 374   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/374

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5130

Beschrijving

Deze bescherming betreft het oorlogsgedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, aangevuld met namen van gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht teneinde de feiten en slachtoffers van de Eerste en bij uitbreiding de Tweede Wereldoorlog te gedenken, is het oorlogsmonument een getuige van de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Gezamenlijk door architect Karel Van Der Beken, beeldhouwer Camille Vande Capelle (1881-?) en bronsgieter Karel (?) Vindevogel (1875-1952) ontworpen gedenkteken, als een halfcirkelvormige gedenkmuur uitgewerkt, monumentaal en realistisch, met een rijke symbolentaal, getuige de triomferende soldaat in brons, de leeuwen – zittend met wapenschild of klauwend op de vlaggenstok – en de engel en knielende Madonna met bloemenkrans op het bronsreliëf; symbolen voor moed, vaderland en overwinning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken

Gemeenteplein zonder nummer (Asse)
Gedenkteken voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen, gelegen aan de oostzijde van het plein, ter hoogte van het oude gasthuis en ingehuldigd op 29 mei 1921.