Beschermd monument

Pastorie Sint-Stephanusparochie

Beschermd monument van 02-02-1981 tot heden
ID: 3741   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3741

Besluiten

Pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-02-1981  ID: 1594

Beschrijving

Het interieur en exterieur van de pastorie van de Sint-Stephanusparochie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: "De historische waarde wordt gevormd doordat het een voormalige witherenpastorie betreft, gebouwd in 1728 in opdracht van Frederik vanden Panhuyzen, prelaat van de abdij van Averbode. De architectuurhistorische waarde van de pastorie wordt gevormd doordat een typisch voorbeeld van de strakke, vroeg 18de-eeuwse Maaslandse woonhuisarchitectuur betreft."

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, beschermingsdossier DL000211, pastorie (interieur en exterieur), advies KCML (1981).


Waarden

De pastorie (interieur en exterieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Stephanusparochie

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
Gebouwd in 1727-1728, samen met de kerk, door de abdij van Averbode. Late Maasstijl met classicerende barokelementen als de hoekpilasters en de baksteenfries.