Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonwinkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 37435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37435

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonwinkelpand uit het interbellum, met oudere kern. In het begin van de 19de eeuw komen op deze plaats twee woningen voor, zie primitief kadasterplan (1817), eigendom van Felix Vanderhelst, gekend als kleermaker uit Ardooie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonwinkelpand

Kortrijksestraat 16 (Ardooie)
Woonwinkelpand uit het interbellum, met oudere kern. In het begin van de 19de eeuw komen op deze plaats twee woningen voor, zie primitief kadasterplan (1817), eigendom van Felix Vanderhelst, gekend als kleermaker uit Ardooie.