Langgestrekte vakwerkhoeve

Beschermd monument van 01-10-2010 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Nieuwerkerken
Deelgemeente Nieuwerkerken
Straat Tegelrijstraat
Locatie Tegelrijstraat 8 (Nieuwerkerken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71045/102.1
  • OL002857

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Tegelrijstraat 8, Nieuwerkerken (Limburg)

Het huidige, langgestrekte vakwerkvolume (met stal-woonhuis ordonnantie) staat vermoedelijk reeds ingetekend op de Ferrariskaart (1771-77) als onderdeel van een hoevecomplex met losstaande bestanddelen, gelegen in het gehucht “Tichlerey”.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve is beschermd als monument.

Waarden

De langgestrekte vakwerkhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het langgestrekte stal-woonhuis in vakwerkbouw vormt een restant van een oude vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen, die vermoedelijk reeds afgebeeld staat op de Ferrariskaart (circa 1771-1777) in het gehucht ‘Tichlerey’. Ze is met zekerheid identificeerbaar in de Atlas van de Buurtwegen en gaat bijgevolg minstens terug tot de eerste helft van de 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een éénlagig, langgestrekt vakwerkgebouw van negen traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen en één aangebouwde travee onder een lessenaarsdak. De vakwerkstructuur van het gebouw is met inbegrip van de nog aanwezige binnenmuren gaaf bewaard in wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. De ankerbalkgebintes en spanten zijn grotendeels intact behouden en hebben telmerken. De stal-woonhuis ordonnantie is nog duidelijk herkenbaar met een tasvloer van rondhout in de stal en een hooi/graanzolder over de volledige lengte van het gebouw. Traditionele, te bewaren elementen zijn verder de klassieke indeling van het woonhuis met twee grote vertrekken die van elkaar gescheiden worden door een centrale haardplaats langs de zuidoostkant en een reeks kleine zijvertrekken langs de noordwestkant.

sociaal-culturele waarde

Het langgestrekte vakwerkgebouw met stal-woonhuis ordonnantie getuigt als relict van een oude vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen van een eeuwenlange bouwtraditie en van de traditionele agrarische activiteiten in Vochtig Haspengouw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.