Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Rochus met kerkhof

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID: 3745   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3745

Besluiten

Parochiekerk Sint-Rochus met kerkhof en dorpsdries
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4278

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Rochus met inbegrip van het omgevend kerkhof.Waarden

De Sint-Rochuskerk en kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Sint-Rochuskerk heeft een lange voorgeschiedenis, die archeologisch kan worden onderbouwd met gebouwresten vanaf de romaanse periode en mogelijks nog oudere periode, over een gotische fase heen tot het huidige kerkgebouw, dat in kern 17de-eeuws is.

wetenschappelijke waarde

De Sint-Rochuskerk heeft een lange voorgeschiedenis, die archeologisch kan worden onderbouwd met gebouwresten vanaf de romaanse periode en mogelijks nog oudere periode, over een gotische fase heen tot het huidige kerkgebouw, dat in kern 17de-eeuws is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vanaf de late 16de- vroege 17de eeuw werd de kerk, die reeds eerder aan Sint-Rochus was toegewijd, een volwaardige parochiekerk, waarvan de geschiedenis gemakkelijk bouwkunstig kan worden getraceerd. De huidige baksteenbouw op gedeeltelijk in silex opgetrokken plint, heeft een neoklassiek uitzicht, te danken aan verbouwings- en herstellingsfasen uit de 19de eeuw. De afwerking van de westgevel met trapjes dateert uit de periode kort na de verwijdering van de toren, in het begin van de 20ste eeuw. Het koor schijnt het oudste gedeelte van de kerk te zijn; het omvat onder meer een rechthoekige houten deur met ijzerbeslag, gevat in een vlakke kalkstenen omlijsting en bekroond door een rondboograam met ijzeren harnas.

sociaal-culturele waarde

De kerk maakt vanouds integrerend deel uit van het historische hart van het dorp, gelegen aan de voormalige dries, waarrond ook de voornaamste hoeves geconcentreerd waren en waaraan zich in de 19de eeuw de brouwerij Sint-Rochus (!) van de familie Hayen ontwikkelde. Samen met de brouwerij is de kerk te beschouwen als het belangrijkste monumentale richtpunt in situ. De kerk maakte tot de jaren ‘1930, toen een nieuw bedehuis in gebruik werd genomen, de spirituele kern uit van de dorpsgemeenschap, waarvan telgen over verschillende generaties op het kerkhof begraven werden, getuige waarvan de rijke archeologische vondsten en grafkruisen tot de 17de eeuw.

volkskundige waarde

De kerk maakt vanouds integrerend deel uit van het historische hart van het dorp, gelegen aan de voormalige dries, waarrond ook de voornaamste hoeves geconcentreerd waren en waaraan zich in de 19de eeuw de brouwerij Sint-Rochus (!) van de familie Hayen ontwikkelde. Samen met de brouwerij is de kerk te beschouwen als het belangrijkste monumentale richtpunt in situ. De kerk maakte tot de jaren ‘1930, toen een nieuw bedehuis in gebruik werd genomen, de spirituele kern uit van de dorpsgemeenschap, waarvan telgen over verschillende generaties op het kerkhof begraven werden, getuige waarvan de rijke archeologische vondsten en grafkruisen tot de 17de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Rochus

Ulbeekstraat zonder nummer (Wellen)
Het zuidwest-noordoost georiënteerd bedehuis ligt aan de dries, het oude dorpsplein, en is omgeven door een kerkhof.