Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37468
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37468

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Statiestraat nr. 49. Alleenstaand laag dubbelhuis, volgens kadastergegevens gebouwd ca. 1888. Staat tegenover de splitsing met de Meulebekesteenweg. Verankerde, rode baksteenbouw onder pannen zadeldak. De deur heeft een verzorgde geprofileerde, tudorboogvormige omlijsting in gesinterde baksteen. De vensters hadden oorspronkelijk een segmentboog en zijn recent vervangen cf. huidig. KADASAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Statiestraat 49 (Dentergem)
Alleenstaand laag dubbelhuis, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1888. Staat tegenover de splitsing met de Meulebekesteenweg. Verankerde, rode baksteenbouw onder pannen zadeldak.