Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Ulbeek

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
3747
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3747

Besluiten

Parochiekerk Sint-Rochus met kerkhof en dorpsdries
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4278

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Ulbeek, bestaande uit de voormalige dorpsdries en de omliggende bebouwing. De als monument beschermde parochiekerk en kerkhof maken geen deel uit van het dorpsgezicht. Ook de gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De voormalige dorpsdries van Ulbeek is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De dries vormt vanouds de kern van Ulbeek, was oorspronkelijk driehoekig met een poel, maar werd in de eerste helft van de 19de eeuw uitgebreid tot rechthoekig, waarbij de poel om hygiënische redenen werd gedempt. Niettemin behield het plein een typische structuur, als functionele, onbebouwde, door bomen afgeboorde kern waarrond de voornaamste gebouwen van het dorp zijn geconcentreerd en waarop de voornaamste in- en uitvalswegen uitmonden. Het plein is daarenboven van een bijzondere beeldbepalende waarde en draagt bij tot de positieve appreciatie van de flankerende bebouwing.

historische waarde

De dries vormt vanouds de kern van Ulbeek, was oorspronkelijk driehoekig met een poel, maar werd in de eerste helft van de 19de eeuw uitgebreid tot rechthoekig, waarbij de poel om hygiënische redenen werd gedempt. Niettemin behield het plein een typische structuur, als functionele, onbebouwde, door bomen afgeboorde kern waarrond de voornaamste gebouwen van het dorp zijn geconcentreerd en waarop de voornaamste in- en uitvalswegen uitmonden. Het plein is daarenboven van een bijzondere beeldbepalende waarde en draagt bij tot de positieve appreciatie van de flankerende bebouwing.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Pastorie van de Sint-Rochusparochie

Ulbeekstraat 18 (Wellen)
Vrijstaand bakstenen gebouw op breukstenen sokkel; gewitte muurbanden en negblokken; combinatie van diep- en breedhuis, onder zadel- en wolfsdak.


Semi-gesloten hoeve

Ulbeekstraat 23 (Wellen)
Het huidige woonhuis dateert van circa 1870, de dwarsschuur in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw; de overige dienstgebouwen zijn recenter.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ulbeek

Daalstraat, Ulbeekstraat (Wellen)
De dorpskern van Ulbeek wordt gevormd door het oude Dorpsplein, bewaard als een met heraangeplante bomen omzoomd, onbebouwd grasperceel. Rond het plein zijn naast de kerk en pastorie vanouds ook een aantal burgerlijke gebouwen geconcentreerd, die geëvolueerd zijn tot belangrijke hoevecomplexen.