Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Stephanusparochie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-02-1981 tot heden
ID: 3748   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3748

Besluiten

Pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-02-1981  ID: 1594

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Stephanusparochie met de omliggende pastorietuin is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de pastorie met omgeving als volgt werd gemotiveerd: "De historische waarde van de omgeving van de pastorie wordt gevormd doordat de voorliggende tuin en de achterliggende boomgaard integrerend deel uitmaken van de voormalige pastorie."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, beschermingsdossier DL000211, pastorie (interieur en exterieur), advies KCML (1981).

Waarden

De pastorie met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Pastorie Sint-Stephanusparochie

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
Gebouwd in 1727-1728, samen met de kerk, door de abdij van Averbode. Late Maasstijl met classicerende barokelementen als de hoekpilasters en de baksteenfries.


Pastorietuin

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
Deels omhaagde tuinsite van de voormalige pastorie van 1727-1728.