Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluiswachterswoning in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37497
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37497

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalige sluiswachterswoningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluiswachterswoning in eclectische stijl

Prinses Elisabethlaan 12-13, 14 (Bredene)
Samenstel uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalige sluiswachterswoningen.