Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhofmuur

Beschermd monument van 09-03-1999 tot heden

ID: 3752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3752

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Ten Hemelopneming met kerkhofmuur en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1999  ID: 3386

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming is samen met de kerkhofmuur beschermd als monument, als uitbreiding van de bescherming van de kerk zonder zijbeuken in 1935.Waarden

De kerk Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, met inbegrip van de kerkhofmuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Neogotische zijbeuken en pseudotransept naar ontwerp van architecten H. Martens en V. Lenertz , met kleurrijke en homogene interieurstoffering en met een rijk iconografisch totaalconcept dankzij de neogotische wand- en plafondschilderingen.

historische waarde

De kerkhofmuur als integrerend deel van het kerksite en visuele begrenzing van het kerkhof.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)
Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.