Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden

ID
3754
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3754

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5284

Beschrijving

Het oorlogsmonument voor de familie Lambrechts, gelegen aan de parochiekerk Sint-Pieters Banden te Wijer (Nieuwerkerken), is beschermd als monument. De bescherming omvat het monument met inbegrip van het volledige ereperk.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het op 8 oktober 1946 door de provincie Limburg als een nationaal symbool opgerichte oorlogsmonument ter herdenking van de familie Lambrechts, een familie van verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een getuige van de politieke geschiedenis van België, Limburg en Wijer, en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door de nationaal bekende beeldhouwer Eugène Canneel (1882-1966) ontworpen gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een trapezoïdaal reliëf, aangebracht tegen een breukstenen muur; rijke symbolentaal, getuige de sculpturale voorstelling, het kruis en de inscripties; symbolen van moed, heldhaftige oorlogsstrijd, bescherming, overwinning en roem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Grotestraat zonder nummer (Nieuwerkerken)
Aan de Parochiekerk Sint-Pieters Banden staat het 3 meter hoge monument. Het gedenkt de familie Lambrechts, een familie verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog.