Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37558

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met twee zijtrapgevels uit de 17de eeuw. Wijzigingen tijdens de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Grote Bergstraat 4 (Tienen)
Woning met twee zijtrapgevels uit de 17de eeuw, wijzigingen tijdens de 20ste eeuw.