Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Grote Bamburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37565

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bamburgstraat nr. 130. Z.g. "GROTE BAMBURG". Hoeve, kort na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd op site van vooroorlogse hofstede. Deze laatste werd als uithof van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg voor het eerst vernoemd in een oorkonde van paus Innocentius III uit 1208 en bestond in 1914 uit een omwald wooneiland met onder meer ingangspoort, woonhuis, stallen, schuur en brouwerij. WedeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Grote Bamburg

Bamburgstraat 110, 130 (Middelkerke)
Bamburgstraat nr. 130. Z.g. "GROTE BAMBURG". Hoeve, kort na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd op site van vooroorlogse hofstede. Deze laatste werd als uithof van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg voor het eerst vernoemd in een oorkonde van paus Innocentius III uit 1208 en bestond in 1914 uit een omwald wooneiland met onder meer ingangspoort, woonhuis, stallen, schuur en brouwerij. Wede