Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis en magazijn

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37587   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37587

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 44-46. Samenstel van dubbelhuis (nr. 46) met vermoedelijk voormalig bijhorend magazijn (heden café) met poort (nr. 44); negen trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak. Rode baksteenbouw met gebruik van arduin voor versieringselementen en geblokte sokkel met betraliede keldervensters. Eclectische gevelordonnantie met neorennaissance-inslag gemarkeerd door een schoudergevel (nr. 46) en halAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en magazijn

Ardooisesteenweg 44-46 (Roeselare)
Samenstel van dubbelhuis (nummer 46) met vermoedelijk voormalig bijhorend magazijn (heden café) met poort (nummer 44); negen traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.