Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Trudo: kerk zonder toren

Beschermd monument van 21-09-1936 tot heden
ID: 3759   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3759

Besluiten

Religieuze gebouwen, toren en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1936  ID: 15

Beschrijving

De gotische parochiekerk Sint-Trudo is, met uitzondering van de neogotische toren (1864-1876), beschermd als monument.Waarden

De Kerk van Sint-Trudo (zonder de toren) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo

Itterplein 1 (Bree)
De kerk was een quarta capella met patronaat en grootste gedeelte van de tienden in handen van de abdij van Averbode; een klein gedeelte van de tienden was verdeeld over zeven particuliere tiendheffers en de abdij van Herkenrode.