Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Trudo: toren en kerkhofmuur, pastorie en tuinmuur

Beschermd monument van 23-09-1997 tot heden

ID: 3760   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3760

Besluiten

Parochiekerk Sint-Trudo met toren en kerkhofmuur, pastorie met tuin en ommuring, kerkhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-09-1997  ID: 3219

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Trudo en de omringende kerkhofmuur zijn samen met de nabijgelegen pastorie, met inbegrip van de bijgebouwen en tuinmuur, beschermd als monument.Waarden

De uitbreiding tot de toren en kerkhofmuur, en de pastorie met aanhangsels en tuinmuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: pastorie: als 18de-eeuws dubbelhuis in maaslandse renaissancestijl, gebouwd volgens een klassiek basisplan dat in nagenoeg alle premonstratenzerpastorieën aanwezig is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: toren: als neogotische, bakstenen westertoren, gebouwd in 1859-1860 naar ontwerp uit 1855 van architect Eugène Claes uit Hasselt; de toren vormt een essentieel element in de architectuur als evolutie van maasgotisch kerkgebouw.

historische waarde

kerkhofmuur: als materiële begrenzing van deze kerksite.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo

Itterplein 1 (Bree)
De kerk was een quarta capella met patronaat en grootste gedeelte van de tienden in handen van de abdij van Averbode; een klein gedeelte van de tienden was verdeeld over zeven particuliere tiendheffers en de abdij van Herkenrode.


Pastorie Sint-Trudoparochie

Pater Neyenslaan 2 (Bree)
Gebouwd door de abdij van Averbode in 1726. Het gebouw lag oorspronkelijk op een omgracht kavel ten noorden van de Itter, confer Ferrariskaart van 1771-77. Tussen deze periode en het midden van de 19de eeuw, werd de Itter omgelegd, en stroomt sindsdien ten noorden van de pastorie.