Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkhof parochiekerk Sint-Trudo en pastorietuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-09-1997 tot heden

ID
3761
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3761

Besluiten

Parochiekerk Sint-Trudo met toren en kerkhofmuur, pastorie met tuin en ommuring, kerkhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-09-1997  ID: 3219

Beschrijving

Het kerkhof rondom de parochiekerk Sint-Trudo is, samen met de nabijgelegen ommuurde pastorietuin en de omgeving van de pastorie, beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het Kerkhof, de pastorietuin en omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Pastorietuin: als integrerend deel van de pastoorswoning en gezien de oorspronkelijke verbondenheid met het laathof - een afhankelijkheid van de abdij van Averbode - dat hier was ingeplant.

historische waarde

in casu funerair-archeologische waarde: kerkhof: als integrerend deel van de kerksite.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo

Itterplein 1 (Bree)
De kerk was een quarta capella met patronaat en grootste gedeelte van de tienden in handen van de abdij van Averbode; een klein gedeelte van de tienden was verdeeld over zeven particuliere tiendheffers en de abdij van Herkenrode.


Pastorie Sint-Trudoparochie

Pater Neyenslaan 2 (Bree)
Gebouwd door de abdij van Averbode in 1726. Het gebouw lag oorspronkelijk op een omgracht kavel ten noorden van de Itter, confer Ferrariskaart van 1771-77. Tussen deze periode en het midden van de 19de eeuw, werd de Itter omgelegd, en stroomt sindsdien ten noorden van de pastorie.