Kerkhof parochiekerk Sint-Trudo en pastorietuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Opitter
Straat Itterplein, Pater Neyenslaan
Locatie Itterplein, Pater Neyenslaan (Bree)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72004/101.1
  • OL000055

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo

Itterplein 1, Bree (Limburg)

De kerk was een quarta capella met patronaat en grootste gedeelte van de tienden in handen van de abdij van Averbode; een klein gedeelte van de tienden was verdeeld over zeven particuliere tiendheffers en de abdij van Herkenrode.

Pastorie Sint-Trudoparochie

Pater Neyenslaan 2, Bree (Limburg)

Gebouwd door de abdij van Averbode in 1726. Het gebouw lag oorspronkelijk op een omgracht kavel ten noorden van de Itter, confer Ferrariskaart van 1771-77. Tussen deze periode en het midden van de 19de eeuw, werd de Itter omgelegd, en stroomt sindsdien ten noorden van de pastorie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kerkhof rondom de parochiekerk Sint-Trudo is, samen met de nabijgelegen ommuurde pastorietuin en de omgeving van de pastorie, beschermd als stadsgezicht.

Waarden

Het Kerkhof, de pastorietuin en omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Pastorietuin: als integrerend deel van de pastoorswoning en gezien de oorspronkelijke verbondenheid met het laathof - een afhankelijkheid van de abdij van Averbode - dat hier was ingeplant.

historische waarde

in casu funerair-archeologische waarde: kerkhof: als integrerend deel van de kerksite.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.