Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
37662
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37662

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 162. Voormalig fruitkwekerijtje, vlg. bouwaanvraag daterend van 1922; handtekening van architect moeilijk te identificeren, doch mogelijk R. Cauwe (Brugge). Begrinte oprit naar gekasseid erf met L-vormige opstelling van de gebouwen, resp. het woonhuis ten Z.O. en de berging ten Z.W. Ten Z., wetland waarin nog enkele fruitbomen. Z.O.-georiënteerd woonhuis met voorliggend grastuintje; toegangsAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische boerenwoning

Zandvoordestraat 4 (Zonnebeke)
Voormalig fruitkwekerijtje, volgens bouwaanvraag daterend van 1922; handtekening van architect moeilijk te identificeren, doch mogelijk R. Cauwe (Brugge). Begrinte oprit naar gekasseid erf met L-vormige opstelling van de gebouwen, respectievelijk het woonhuis ten zuidoosten en de berging ten zuidwesten.