L-vormige hoeve: agrarische omgeving en hoeve Bunderkuil

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-11-2007 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Langenakker
Locatie Langenakker (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73098/113.1
  • DL002467
  • OL002551

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Bunderkuil

Langenakker 135, Wellen (Limburg)

Gesloten hoeve, eertijds in vakwerk, vanaf de tweede helft van de 19de eeuw grotendeels versteend.

L-vormige hoeve met losstaand dienstgebouwtje

Langenakker 133, Wellen (Limburg)

Woonhuis en rechts aansluitende voormalige paardenstal, links aansluitende koestal en haakse dwarsschuur. Aan de straatzijde links, versteend dienstgebouwtje.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de agrarische omgeving van de als monument beschermde vakwerkhoeve en de aanpalende hoeve, zogenaamd Bunderkuil.

Waarden

De links en rechts aanpalende panden Langenakker 132, 134, 135 en het hinterland zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde:
De nabije context bestaande uit glooiende percelen weiland en boomgaard, kadastraal benoemd als Bonderkuil, waar in 1775 27 Bokkerijders werden geëxecuteerd, alsook de omgeving meer ten noorden hoeve Bonderkuil, een grotendeels versteende bouw met sporen van vakwerk en markant boerenburgerhuis, maken onverbrekelijk deel uit van het kader van de hoeve Langenakker 133.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.